Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu Coaching Kryzysowy akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-140, przy ul. Al. Solidarności 115 / 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443398 przez Sąd Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 525 254 75 68, będąc wydawcą serwisów, biuletynów i właścicielem stron Coaching Kryzysowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu Akademia Eksperta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się pod domeną http://www.coachingkryzysowy.pl i subdomenami w tej domenie.

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: 2LAB sp. z o. o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez 2LAB sp. o.o.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do 2LAB sp. z o. o. można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku rejestracji w Programie Partnerskim mogą być wymagane dodatkowe dane potrzebne do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia rachunku do umowy o dzieło takie jak Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i dane właściwego urzędu skarbowego.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

2 LAB sp. z o. o. gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników danych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do 2LAB sp. z o. o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala 2LAB sp. z o. o. zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

2LAB sp. z o. o . zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do wszystkich działań, usług lub produktów 2LAB sp. z o. o. w szczególności: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia), a także informacje komercyjne związane z podmiotami trzecimi, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają one wglądu do żadnych danych Użytkowników.

Ciasteczka

2LAB sp. z o. o. w swoim serwisie wykorzystuje ciasteczka, zwane dalej plikami cookie.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W serwisach 2LAB sp. o.o. pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania sklepu internetowego
 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z serwisem;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

2LAB sp. z o.o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalami społecznościowymi;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Optimizely (więcej informacji na stronie: www.optimizely.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com).
 • Kajabi (więcej informacji na stronie www.kajabi.com)

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów 2LAB sp. z o.. obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez 2LAB sp. z o .o. lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

2LAB sp. z o. o. zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

2LAB sp. z o. o. udostępni każdemu użytkownikowi na jego żądanie wglądu do jego danych. Każdy z użytkowników w dowolnym momencie może modyfikować lub usunąć posiadane przez 2LAB sp. z o. o. jego dane osobowe, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres bok@2lab.pl

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do 2LAB sp. z o. o. w Warszawie 00-140, przy Al. Solidarności 115 /2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *